Irene skal på Slipp 19 til 24 August

Publisert: 10. aug. 2015 av Tom Gerhard Nilsen

Irene skal opp av vannet og vi har dårlig tid når hun er på land. Vi trenger alle som kan til å være med på dugnad!

Påmelding på siden. Register deg på dagen du kan. Oppgaver kan tilpasses, vi trenger så mange som mulig til disse jobbene!

Adresse:
Ragn-Sells Skjerkøya (Bamble)
Skjerkøyveien 80, 3960 Stathelle, Norge

ARBEIDSPROSEDYRE   FOR   SLIPPSETTING   IRENE   19/8-2015

----------------------------------------------------------------------------

19/8, etter kl.12:00.                     

 

Kjører 2 biler? Parkerer 1 bil fylt med verktøy på Skjerkøya. (Knut, Jørgen)

 

Kjører 1 bil til Skien. Blir kjørt eller hentet? Seiler Irene til Skjerkøya. (Knut, Jørgen)

 

-----------------------

 

Wector Yachting AS løfter Irene på land. Det begynnes med å fjerne groe.

Umiddelbart. Før den tørker.  Med høytrykksspyler, vannslanger,

piasavakost.  (Kato, Knut, Jørgen, .........)

 

(Må være forsiktig og ikke blåse/spyle av maling og natemasse etc.)

 

Skrape forsiktig av ruer og blåskjell. (Kato, ........)

 

Demontere endemutteren  på propellaksling. Må ha skiftenøkkel med nøkkelvidde

på minst 100 mm. Hvem kan skaffe?.  (Foretas av Knut, Jørgen)

 

Demontere alle skruer på rorflensen. (Ø, S, K, E, K, T og JW)

 

Løfte av roret med jekketalje. (Ø, S, K, E, K, T og JW)

 

Demontere alle skruer på propellaksel-flensen. Noen må måle boltehoder og muttere slik at vi har fastnøkler med riktig dimensjon.  (Ø, S, K, E, K, T og JW)

 

Trekke propellaksling forsiktig ut slik at vi kan inspisere den i hele området som har vært inne i propellhylsa.   (Ø, S, K, E, K, T og JW)

 

Ta beslutning om hvilke tiltak som må gjøres med akslingen. Om det kan sveises på en Ø  2 ¾ bolt med mutter bak propell, sveise kilsveis på mutter/aksling, andre forslag, eller om hele akslingen må byttes pga korrosjon.  (Ø, S, K, E, K, T og JW)

 

JW har en Ø 100 x L 3300 mm aksling.

Noen som kjenner noen som kan dreie en 3 m aksling? Billig?

 

Blåse mest mulig vann ut av markhull på kjølstokken. (K, T, JW)

 

Foreta en foreløpig vurdering av kjølstokken.  (K, E, JW, ØS)

Foreta en foreløpig vurdering av stråkjølen og hva som evt. må byttes. (K, E, JW, ØS)

Det samme gjelder «stål sko» under kjøl, hvor og  hvor lang. (K, E, JW, ØS)

Prøve å ta en beslutning om hvor lenge IRENE kan ligge ute neste gang

m.h.t. type bunnstoff. (K, E, JW, ØS)

 


Torsdag 20/8

-------------------------------------------------------------------------

Ultralydprøving av propellakslingen. (JW)

 

Ta beslutning om den skal fornyes. (K, E, JW, ØS)

 

I så fall må propellen av og akselflensen av, og akslingen til dreieverksted.

 

Hvis man velger å sveise på en 2 ¾ bolt med mutter bak propellen etter å ha kappet av sklingen, må Roy lage sveiseprosedyre (Det norske Veritas). (Roy)

 

Han må også sveise.  (Roy)

 

Dreie av  2 ¾ bolt til halv V fuge.  (K, E, JW, ØS)

 

Røntgen fotografere hele kjølstokken. (R, K og JW)

 

Inspisere kjølstokken med fiberoptikk. (R, K og JW)

 

Ta endelig beslutning når det gjelder utbedring av kjølen.  (K, E, JW, ØS)

 

 

 

 

Fredag 21/8                 (Hvem?)

-------------------------------------------------------------------------

 

Innkjøp av alt av materialer vi trenger.

 

Bunnstoff

 

Primer

 

2 x 6’’   plank til stråkjøl, tjærepapp, Black Varnish.

 

Eventuelt 2 vinkeljern som må sammensveises, eller kanalstål  U 180 mm.

 

Ø 12 – 14 mm bolter  L  200 – 220 til å feste stålskoen med.

 

Sveise-elektroder

 

30-40 kg anoder

 

Skips spiker, skruer

 

Fiberkitt, drev, ullgarn

 


Lørdag 22/8

---------------------------------------------------------------------------

 

Sliping av roret, fjerning av gamle anode-braketter. Påsveising av 2-3 anoder (like) på hver side + Priming og montering av roret.   ( .............)

 

Påsveising av anode på Sonar-røret.  ( .............)

 

Skru fast anode med kobberledning til propellhylsa. ( ..........., JW)

 

Skru fast anode med kobberledning til Rorhylsa.  ( ..........., JW)

 

Skru fast anode med kobberledning til kjølesløyfa på giret. ( ..........., JW)

 

Sveise fast anode på «flyndra».  ( ..........., JW)

 

Sveise fast 2 anoder på «stålsko».  ( ..........., JW)

 

Sveise stålsko med «lepper» og montere bolter igjennom kjølen.  (K, E, R, K, JW, KT)

 

Montere ny aksling og sjekke og utbedre pakkbokser.  (K, E, ....)

 

Eventuelt påsveise bolt på nåværende aksling.  (RK, K, E, ØS, KT)

 

Montere bolter i flens, propell, mutter.  ( ..........., JW)

 

Lage nytt beslag som er korrodert bort på kjølstokk/akter-stem. ( ............, JW)

 

Bytte biter eller hele stråkjølen. Snekkere??  ( ..........., JW)

 

Fylle betong i hulrom på kjølstokken.  ( ..........., JW)

 

Prime stålskoen.  (HHF  ....)

 

Sjekke alle nater, og drive hvis dårlig. (K, E, JW)

 

Tette med fiberkitt.

 

Hvis dårlig feste, spikre med skips-spiker eller skru inn med syrefaste skruer. (K, E, JW)

 

Rengjøre inntaks-siler.   (Hvem?)

 

Ta mål og lage undervannsplugg til sonar.  (Hvem?)

 

Pusse propellen helt blank.  (Hvem?)

 

Inspisere ekkolodd-svingeren.  (JW)

 

Søndag 23/8

------------------------------------------------------------------------ 

 

Rulle på 1 strøk bunnstoff fra morgenen.  (H.H.F.)

 

Rulle på 1 strøk bunnstoff på ettermiddagen.  (H.H.F.)

 

Demontere sonar og sette inn nyinnkjøpt??   ( .........., K, E, ØS, JW)

 

Utføre det vi ikke har rukket..  (...... ØS, JW)

 

Det kan bli mye jobb lørdag og søndag, hvis vi finner mye feil. Hvem kan hva på liste, og hvem kan ringes til?

 

 

 

 

Mandag 24/8

--------------------------------------------------------------------------

 

Knut og Jørgen må kjøres til Skjerkøya på formiddagen.

 

Irene sjøsettes og kjøres til Helgeroa.  (K, E, JW)

 

 

----------------------

 

 

 

NB: Dette er en foreløpig arbeidsbeskrivelse...  Listen vil bli mer utfyllende og endringer av arbeidsoppgaver og tidspunkter kan forekomme ettersom vi oppdager ting.

 

← Tilbake© Helgeroa havfiskeklubb 2017 - 2024
Site Powered by Sniggabo CMS v. 3.4