Fiskeslag Junior (2012-13)


Plass Navn Torsk Sei Makrell Hvitting Total
1. Sol V. Jacobsen X X X X 4