Mest fisk (1998-99)


Plass Navn 29.08.98 26.09.98 31.10.98 30.01.99 20.03.99 01.05.99 29.05.99 Total
1. Knut Ivar Nilssen 41,70 32,50 4,40 13,80 92,40
2. Kåre Trondsen 54,95 7,25 0,63 3,50 1,65 67,98
3. Sigvald Sondresen 33,50 25,10 5,10 0 0 0 0 63,70
4. Helge Trondsen 33,20 3,85 9,70 8,70 4,65 60,10
5. Pål Larsen 37,50 16,20 0 0,90 0 54,60
6. Ernst Wannemacker 32,55 6,00 1,30 0 0 2,95 42,80
7. Øystein Nilssen 34,45 34,45
8. Per Berle Christiansen 31,40 0,20 31,60
9. Arnt Steinsholt 14,70 0 0 3,75 18,45
10. Trond Ørbak 1,90 14,90 1,15 17,95
11. Bjørn Tore Mathisen 16,00 0 16,00
12. Erland Svenning 10,20 0 3,35 1,20 14,75
13. John Handeland 12,35 12,35
14. Per Sølyst 2,55 2,55
15. Morten Graven 0,90 0,90
16. Per Roy Helgeland 0 0
16. Magne Abrahamsen 0 0
16. Sigbjørn Vikan 0 0
16. Per Ole Bjerkholt 0 0