Mest Fisk Junior (1998-99)


Plass Navn 29.08.98 26.09.98 31.10.98 30.01.99 20.03.99 01.05.99 29.05.99 Total
1. Tom G. Nilsen 33,20 4,35 1,17 5,75 4,95 49,42
2. Petter Ødegård 30,90 1,85 0,65 1,30 34,70
3. Øyvind Nilssen 7,10 3,95 11,05
4. Jon Helge Thorkilsen 2,55 0,21 0,75 3,51