Mest fisk Junior (2001-02)

Plass Navn 25.08.01 09.09.01 17.11.01 20.01.02 16.02.02 06.04.02 20.04.02 12.05.02 25.05.02 Total
1. Tom G. Nilsen 26,90 0 7,60 34,50
2. Petter Ødegård 18,50 1,00 15,75 32,25
3. Øystein Johansen 17,00 0 0,40 1,30 6,90 6,70 31,75
4. Øyvind Nilssen 18,80 3,60 22,40
5. Jon Helge Thorkildsen 0,60 1,60 2,20

← Tilbake