Mest fisk Kvinner (2003-04)


Plass Navn 30.08.03 12.10.03 29.11.03 14.02.04 06.03.04 28.03.04 09.05.04 21.05.04 Total
1. Marion Friche 0 0 14,4 16,85 31,25